KENDİNİ KEŞFEDEN İNSAN (Çocuklar ve Gençler)

Ana rahmine düştüğümüz andan itibaren bellek kayıtlarımızı oluşturmaya başlarız. Duyumsal, duygusal ve düşünsel olarak, bu ilk kayıtlarla birlikte bir yaşam serüveni içerisinde oluruz. Bu kayıtların etkisiyle (farkında olsak da olmasak da), seçimlerimiz ve eylemlerimiz gerçekleşir.

Her ne kadar yaşamsal dönemleri çocukluk, ergenlik, gençlik olarak adlandırsak da; “sorgulama, mantık, karar alma ve uygulama” süreci olarak tanımlayabileceğimiz “Yetişkinlik” unsurları çok küçük yaşta gelişmeye başlar. Bu sebeple, çocukluk-ergenlik-gençlik dönemleri Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn Benlikleri de içeren süreçlerdir.

Birey belirli bir yaşta, belirli yaşam döneminden geçiyor olsa da (bedensel boyu, duygusal olgunluğu, bilşsel yapısı, davranışsal seçimi ne olursa olsun); yaştan ve yaşam döneminden bağımsız olarak, “bir insan”a bakmaktayızdır. Yaşamda kendine bir kimlik ve yer edinmeye çalışan, anlam ve bütünlük arayışında olan, kendini keşfeden bir insana...

Eğer ki bu insanın sağıklı, dengeli ve bağlantısal bir varlık sürmesini istiyorsak; onunla birlikte aynı yuvayı, Dünyamızı paylaşan yetişkin insanlar olarak; bu arzusunu gerçekleştirmesi yolunda ona “güvenli, şefkatli ve anlamlı” alanlar sunmak bizim görevimizdir. Yaşam tecrübelerimizin de artısıyla, onun varlığını yeşertmesi sürecinde bilinçli, bütünsel, sevgi dolu bir pencereden ona klavuzluk etmek bizim sorumluluğumuzdadır.

Her birey biriciktir, her birey özel ve değerlidir. Kendi özgün armağanlarını dünya ile paylaşmaya istenç ve cesaret duyanlar, bu varlıksal değerini hisseden bireylerdir. Bu bağlamda, Kendini Keşfeden İnsan’a serüveninde kolaylaştırıcı bir destek sunmak, bireyin ve dolayısıyla Dünya’nın gelişimine katkı sunmaktır. Bu uğurda Kendini Keşfeden İnsan’ın yanında olmak, birey ve yaşam için en uzun vadeli, en umutlu ve yapıcı yatırımdır.

Bu anlayış ve temennilerle Kendini Keşfeden İnsan adı altında, çocuk ve gençlerle paylaştığım bireysel seanslarda amaç:

  • Sağlıklı benlik gelişimi,

  • Bilinçli farkındalık oluşumu,

  • Yetenek ve becerilerin ortaya çıkışı,

  • Değer sisteminin oluşumu,

  • Fizyolojik-duygusal-bilişsel-ruhsal bütünlüğün inşası,

  • İç-dış, soyut-somut, neden-sonuç, oluş-eylem, ben-biz dünyaları arasında sağlıklı bağlantıların oluşturulması,

  • “Kavrama, tasarlama, karar alma ve aksiyona geçme” becerilerinin gelişimi,

  • Dinleme, ifade etme, hayal kurma ve amaç belirleme yeteneklerinin pekiştirilmesi,

  • Anlamlı ve şefkatli bir bütünlük oluşturmada klavuzluk etmektir.

KİMLER KATILABİLİR?

6-18 yaş bireylere uygun olan seanslar, bireyin gelişimsel süreçleri ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir.

Haftada bir, online olarak düzenlenen buluşmalar, Zoom uygulası üzerinden gerçekleşir.

6-16 yaş aralığındaki bireyler için ebeveynleri ile yapılan bilgilendirme konuşması sonrasında, çocuk/ergenin de katılımıyla bir tanışma buluması düzenlenir.

 

Bu buluşma neticesinde, seansın gerçekleşmesi kesinlik kazanır ve belirlenen uygun gün-saatte ilk seans gerçekleşir.

Seanslarda ebeveyn katılımı 6 yaş haricinde mümkün değildir.

Seans süresi ve devamlıllığı, bireyin ihtiyacı ve ilgisine göre oluşur.

4 seans sonrasında, ebeveynler için ayrı bir buluşma organize edilir. Bu buluşmada gözlem, öneri ve

danışmanlık tarafımdan sunulur.

Ebeveyn-çocuk ve aile arasındaki dinamikler üzerinden paylaşımlar yapılabilir. Ebeveynlerden bilinçli farkındalık alanında gelecek sorular üzerinden bilgi paylaşımı sunulur.

 

Tüm detaylar ve süreç hakkında bilgi almak ve tanışmak için İletişim bölümünde yer alan formu doldurarak mesajınızı bırakabilirsiniz.

 

Yeryüzü Çocukları’nın öz-keşif ve öz-yaratım yolculuğunda, yolda karşılaşmak umuduyla...