HAKKINDA

Zerrin Bilge OMALA, yaşamda her şeyin birbiriyle bağlantısal bir bütünsellik içerisinde oluşunu hayranlıkla izleyen bir gözlemcidir. Sorgular, hisseder, düşünür, yaratır, paylaşır. Bu noktaya gelene değin çok çeşitli eğitimler almış, kimlikler edinmiş, yolculuklar yapmıştır. En nihayetinde vardığı yer, "bireylerin kendi özgünlüklerini özgürce sergileyebilmesi" için yol arkadaşlığı, kolaylaştırıcılık ve rehberlik sunmak olmuştur. Hazırladığı tasarılardaki en kilit üç kelime, "dönüşüm, bağlantısallık ve bütünsellik"tir. Bu kelimeler onun yaşam yolculuğunun da özetidir.

'84 doğumludur. Öğretmen Lisesi (2003), Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (2008) mezunudur. Hatha Yoga (2010), Çocuk Yogası (2011) ve Hamile Yogası (2016) eğitmenidir. Waldorf Pedagoji'de 2 seminer dönemini tamamlamıştır. Bu alanlarda çok çeşitli okul, kurum ve kampta eğitmenlik yapmıştır. Pek çok tamamlayıcı yöntemin atölye ve başlangıç eğitimlerine katılmıştır. Breathing Mind Mindfulness Eğitmenlik Eğitimi ve Mindfulness Koçluk Eğitimi'ni 2019’da tamamlamıştır. Bilimsel veriler, felsefi ve ezoterik öğretiler yolculuğunun seyrinde en önemli rehberleri olmuştur. 2020 itibariyle, hizmet alanında bireysel danışmanlığa ve uzun soluklu eğitimlere odaklanmıştır.

Çocuklar ve gençlere “Kendini Keşfeden İnsan” adı altında bireysel seanslar sunmaktadır. Yazdığı hikaye ve şarkıları çocuklarla çeşitli kanallar aracılığıyla paylaşmakta, yeni kurgular üzerinde çalışmaktadır. Farkındalık öyküleri ve çocuklar için meditasyon seslendirmeleri Anda Burada Uygulaması'nda yer almaktadır.

Tasarladığı “Bağlantısal Bütünlük Metodu” zemininde ilerleyen “İntegral İnsana Doğru - Zihinsel Dönüşüm Eğitimi"yle; otantik varlığın keşfine hizmet eden, dönüştürücü ve bütünleştirici bir yolculuk sunmaktadır.

Kurumsal ve bireysel düzlemde, dikkat-odaklanma-konsantrasyon ve stres kaynaklarını izleyebilme kapasitesi gelişimi amacıyla Breathing Mind Mindfulness ve Meditasyon Eğitimi’ni kurumsal dünyayla paylaşmaktadır.

Bireysel “Alchemy Works” seanslarında benliklerin keşfi, proaktifliğe geçiş, içsel simya/dönüşüm konularında danışmanlık vermektedir.

Kendini bilme serüvenine "Ben'den Biz'e" köprü kurmanın vizyonuyla devam etmektedir.

ALDIĞI EĞİTİMLER

 •  Tekirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi (1999-2003)

 •  Dokuz Eylül Üniversitesi - İngilizce Öğretmenliği (2003-2008)

 •  Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi - Halkla İlişkiler (2006-2008)

 •  Temel Yoga Eğitmenlik Eğitimi (2010)

 •  Çocuk Yogası Eğitmenlik Eğitimi (2011)

 •  Hamile Yogası Eğitmenlik Eğitimi (2016)

 •  Facilitator / Çember Kolaylaştırıcılığı Eğitimi (2017)

 •  Şiddetsiz İletişim Eğitimi - 1. Modül (2017)

 •  Waldorf Pedagojisi Eğitmen & Öğretmen Eğitimi - 1. Modül (2017)

 •  Antropozofi & Waldorf Pedagojisi Öğretmen Eğitimi - 1. ve 2. Modül (2017-18)

 •  BM Mindfulness ve Meditasyon Eğitmenlik Eğitimi (2019)

 •  BM Mindfulness Koçluk Uzmanlık Eğitimi (2019)

 •  Jungiyen Analitik Psikolojiye Giriş Eğitimi (2019)