MINDFULNESS 101 (Çocuklar ve Gençler İçin)

EĞİTİMİN AMAÇLARI

katılan bireylerin; 

 

-Mindfulness ve Meditasyon pratiklerini günlük yaşantılarına katmaları, 

- Okulda ve sosyal ilişkilerinde stres etkilerini yönetebilmeleri,

- Karşılaştıkları zor durum ve duygularla baş edebilmek için farkındalığı araç olarak kullanabilmeleri, 

- Yargısız gözlem, konsantrasyon ve dikkati yönlendirme özelliklerini geliştirebilmeleri,

- Dünya ve yaşamla keyifli bir ilişki içinde olabilmeleri ve kişilerarası sağlıklı bağ kurabilmeleri, 

- Bireysel ve sosyal alanda esenlik, uyum ve keyifle mevcudiyet sağlamaları,

- Kendi otantik varlıklarını özgüven ve öz değer eşliğinde ortaya koyabilmeleridir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

- Mindfulness ve ‘farkındalıkla mevcut olma’ tanım ve pratikleri

- Dört niteliği özümseme (Nezaket, neşe, denge, şefkat)

- Beden, nefes, zihin ortaklığı

- Duyuları fark etme, hisleri tanımlama

- Duyguları tanıma ve duygusal farkındalık

- Sinir sisteminin deneyimlere etkisi

- Zihnin yapısı ve düşüncelerin akışını izleyebilme

- Yargısızlık, açıklık ve gözlem yeteneğini aktive etme

- Meditasyon ve mindfulness pratiklerinin beyne etkisi (nöroplastisite)

- Bireysel ifade araçlarını kullanabilme, farklı dışavurum yöntemleri deneyimleme

- Öz düzenleme/regülasyon becerisini destekleme

- Kendiyle ve dünyayla şefkatli bağ geliştirme temelinde şekillendirilmiştir.

 

4 modülden oluşan program, teori ve bilimsel bilgilendirmelerin yanı sıra; çemberde iletişim, yoga ve mindful hareket, koçluk teknikleri ve sanatsal dışavurum etkinlikleriyle zenginleştirilmiştir.

Modüller, haftalık ödev olarak sunulacak günlük yaşam alıştırmaları ve meditasyon uygulamaları ile desteklenmektedir. ‘Deneyimsellik, bütünsellik ve uygulanılabilirlik’ akışın temel nitelikleridir.

MODÜLLER

1. Modül: Arkadaşım Beden

2. Modül: Neşeli Kalp

3. Modül: Dengeli Zihin

4. Modül: Şefkatli Dünya

GRUPLAR

Yaş gruplarının nitelikleri gözetilerek oluşturulan çalışma grupları şu şekildedir:

Çocuk-Ergen Grubu: 8-13 yaş

Genç Grubu: 14-18 yaş

Aile Grubu: 6 yaş ve üzeri çocuklarla beraber ebeveynlerin katılımı (6+)

 

Tanışma, randevu ve detaylı bilgi için, başvuru formunu doldurarak iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.