İNTEGRAL İNSANA DOĞRU
Zihinsel Dönüşüm Eğitimi (Grup Eğitimi)

Mikro ile Makro,

Kadim ile bilim,

Kalp ile akıl,

Geçmiş ile gelecek,

Ben ile Biz arasında köprü kurmak için...

 

“Parçaların toplamından daha büyük bir yaşam” oluşturmak için;

Beden-zihin-ruh birliğini,

Duyumlar, duygular, düşünceleri,

İçgüdüler, sezgiler, ilhamla gelen fikirleri izlemeyi öğrenen kişi;

Yaşam güçlerini, dikkatini, algısal ve sezgisel varlığını bu parçaları tanıma ve anlamada;

Tatminkar, üretken, paylaşımcı ve bütünsel bir şekilde kullanmayı öğrenmede ustalaşır.

 

Öncelik, parçalardan oluştuğunun idrakidir.

Varlığı oluşturan parçaların/öğelerin tanınmasına dair gösterilen naif çaba, yaşamda ahenkle var olma, akma ve bütünleşme yolculuğuna zemin hazırlayandır.

Bu uğurda hissetme, algılama, kavrama ve anlayış geliştirme mümkün oldukça; öğelerin yaşamla entegrasyonu olan, İntegral İnsan olma yolunda ilerleyiş mümkün olur.

Karar alma mekanizmasını akıl-kalp-irade bütünlüğüyle hizalamak; kendini tanıma ve bilme yolculuğunda yüksek kazanımlar doğurur.

 

Eğer şu ana dek bildiklerin ve izlediğin yöntemlerin yanında/yerine, farklı seçimler ile ilerlemenin mümkün olduğu hissindeysen;

Varlığında değişmek, gelişmek ve dönüşmek için arzu duyan bir yanın/parçaların olduğunun farkındaysan;

Bu bir davettir sana.

 

Parçaları tanıyıp, analiz edip, bilerek;

Kendinin ve Doğa'nın dinamiklerinin keşfiyle yeni bakış açıları kazanarak;

Kendi otantik yolunu yürümek istiyorsan,

Bu davet senin içindir.

PROGRAMIN AMAÇLARI

 • Duyumlar, duygular, düşünceler ve sezgileri izleyerek yargısız gözlem yapmak; bunları, bilinçli bir farkındalıkla yaşamak ve yaşamsal gelişim için kanalize etmek

 

 • Potansiyel olarak varlığında bulunan nüveleri fark etmek, beslemek, ateşlemek ve gerçeğini özdeğer, özsaygı ve özgüven ile ifade edebilmek

 

 • Yaşam alanlarında kendini ve Doğa’nın yasalarını gözlemleyerek, çok boyutlu analiz yapmaya ve böylelikle bütünsel bir sentez oluşturmaya yönelebilmek

 

 • Geçmiş, şimdi ve gelecek arasında köprü kurmak; kendini oluşturan parçalar arasındaki bağlantısallığı görmek ve bütünselliği yakalayarak İntegral İnsan olma yolunda ilerlemek

 

 • Tüm bunların bağlamında, yaşam felsefeni gözden geçirmek; naif çaba, kalbi inanç ve özsel arzu yoluyla eylemsel gerçekliğe dönüştürmek

 

 • Zamanın ruhunu yakalayarak, bilinçli seçimle geleceğin tasarımına yönelik içsel motivasyon geliştirmek ve kendi özgün yol haritanı oluşturmak

 

 • İçsellik ve topluluk süreci ile işleyen bir akışta; dünyanın ihtiyacı olan eşsiz hazinelerini paylaşmak için kaynak, yol arkadaşlığı ve rehberlik sunmaktır.

KULLANILACAK YÖNTEMLER

 • Bilgi, teori ve deneyim aktarımı

 • Bağlantısal Bütünlük Metodu ve 8 Mercek’in açılımı

 •  Kavramsal sorgulama

 • Koçluk teknikleri

 • Meditasyon ve içgörü pratikleri

 • Oto-analiz (özsel değerlendirme) yöntemleri

 • Bilinçli ve şefkatli yaşam uygulamaları

PROGRAMIN AŞAMALARI

1. UYUMLAMA

Programın ilk çevrimiçi grup buluşmasıdır. Çalışmada felsefi, psikolojik, sosyolojik, nörobiyolojik ve ezoterik bilgi, teori ve öğretilerin harmanlanması ile geliştirmiş olduğum programın dayandığı temellerin aktarımının ardından, Bağlantısal Bütünsellik Metodu’nun yapısına dair paylaşımlar sunulacaktır.

 

Aşamanın temel amaçları:

 • Sağlıklı bir zemin oluşturmak,

 • Programa ve topluluğa uyumlanmayı kolaylaştırmak,

 • Güçlü bir niyet/arzu oluşturarak programın bütününe devamlılığı sağlamaktır.

2. PAYLAŞIM VE UGULAMA

İlk grup çalışmasının ardından, grup sinerjisi ve desteğini sürdürmeye yönelik olarak çevrimiçi gerçekleşecek olan 8 grup buluşmasıdır.

Her hafta yapılacak 3 saatlik grup buluşmalarında, metodun her bir adımının yaşamsal izdüşümüne dair sorgulama, araştırma, gözlem ve analiz süreçleri mümkün olabilecektir. Buluşmalar esnasında Bağlantısal Bütünlük Metodu’nun 8 Mercek’i her haftanın temel konusunu teşkil edecek, mercekler üzerinden paylaşımlar sunularak açılım sağlanacaktır.

Grup çalışmaları ile birlikte, katılımcının süreci bireysel yaşamına dahil etmesini teşvik eden ve bireysel uygulamasına dayalı olan 8 haftalık ‘yaşama entegrasyon’ süreci de başlayacaktır.

Buluşmalarda, metodun merceklerinin yanı sıra bilinçli farkındalık, meditasyon ve içgörü geliştirmeye dair bilgi, teori ve deneyim aktarımı da olacaktır. Buluşmadan sonraki 1 hafta boyunca, haftalık uygulama önerileri sunulacaktır.

 

‘Kendi sorumluluğunu alma’ ilkesi ile eşritimli olarak çalışacak olan bu aşama;

 • Yaşamın algoritmasını kavrama,

 • Zihinsel ve kalbi olarak bilinçli farkındalığı bedenlemede disiplin sağlama,

 • Bireysel olarak potansiyel kuvvelerin yaşamla buluşmasında aracılık etme,

 • Zihinsel dönüşümü teşvik edici yeni perspektifler kazandırmayı hedeflemektedir.

3. HİZALANMA

Grup buluşmaları ve bireysel uygulamaların sonunda, 45-60 dakikalık çevrimiçi bireysel seans yapılacaktır. Böylelikle hem sürecin bireysel değerlendirmesi, hem de katılımcının kendi yaşamı hakkında gözlemledikleri üzerinden ihtiyaçlarına, kararlarına, yol haritasına yönelik danışmanlık hizmeti sunulacaktır.

Bu aşama ile katılımcının kendi öz varlığına ve ‘kendini aşma’ yoluna hizalanması ve bütünsellik sağlaması yönünde motivasyon kazanması hedeflenmektedir.

TEMEL BİLGİLER

18 yaş ve sonrası için uygun olan eğitim, çevrimiçi olarak gerçekleşir.

9 grup buluşması ve program bitiminde gerçekleşen 1 bireysel seans ile toplam 10 buluşmayı içerir.

Bir hafta ara ile buluşulan grup eğitimlerinde, her bir buluşma 3 saattir. Bireysel seans ise 45-60 dakikadır.

Katıılımcıların her buluşmaya dahil olması beklenir. Eğer ki katılamama durumu oluşursa, buluşma kaydı gönderilir ve bir sonraki buluşma öncesi izlemesi önerilir.

Programa dair temellerin ve egzersiz önerilerinin olduğu kitapçık pdf formatında olarak, katılımcılarla paylaşılır.

Buluşmalarda not alınması ve beliren soruların buluşma içerisinde ya da sonrasında eğitmen ile paylaşılması önerilir.

İhtiyaç duyulması halinde, eğitim boyunca ya da sonrasında Alchemy Works bireysel danışmanlık hizmetinden faydanılarak; bireysel süreçler için destek, kaynak ve rehberlik alınabilir.

 

Tanışma, randevu ve detaylı bilgi için, başvuru formunu doldurarak iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.